Η αίθουσα τέχνης Kapopoulos Fine Arts έχει την τιμή να παρουσιάζειτην έκθεση “Νέα Εικονολατρεία - Η θριαμβευτική επιστροφή τηςζωγραφικής αναπαράστασης”. Μια εντυπωσιακή συλλογή έργωναπό ζωγράφους με ηχηρά ονόματα Ράλλης, Βασιλείου, Μόραλης,Τσαρούχης, Δρούγκας, Πανταλέων, Σάμιος, Σόρογκας, Μπάικας,Ρόρρης κα.

Νέα Εικονολατρεία

10 Νοεμβρίου 2002 ―
18 Φεβρουαρίου 2003

Η αίθουσα τέχνης Kapopoulos Fine Arts έχει την τιμή να παρουσιάζειτην έκθεση “Νέα Εικονολατρεία - Η θριαμβευτική επιστροφή τηςζωγραφικής αναπαράστασης”. Μια εντυπωσιακή συλλογή έργωναπό ζωγράφους με ηχηρά ονόματα Ράλλης, Βασιλείου, Μόραλης,Τσαρούχης, Δρούγκας, Πανταλέων, Σάμιος, Σόρογκας, Μπάικας,Ρόρρης κα.