ΕΓΚΑΙΝΙΑ
Ιούλιος 2018
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ιούλιος - Αύγουστος 2018
Patmos Gallery

Κωνσταντίνος Βαλαής