Η αίθουσα τέχνης Kapopoulos Fine Arts φιλοξένησε την έκθεσητου Χρίστου Καρά με τίτλο “Λάφυρα βλέμματος”. Ο ζωγράφοςΧρίστος Καράς παρουσίασε τα εικαστικά του “λάφυρα” μέσα από τομεταφυσικό ρεαλισμό και τη δωρική λιτότητα που διέπει το έργοτου.

Χρίστος Καράς

5 Μαΐου ― 12 Ιουνίου 2004

Η αίθουσα τέχνης Kapopoulos Fine Arts φιλοξένησε την έκθεσητου Χρίστου Καρά με τίτλο “Λάφυρα βλέμματος”. Ο ζωγράφοςΧρίστος Καράς παρουσίασε τα εικαστικά του “λάφυρα” μέσα από τομεταφυσικό ρεαλισμό και τη δωρική λιτότητα που διέπει το έργοτου.

Μιχάλης Μακρουλάκης

18 Φεβρουαρίου ―
13 Μαρτίου 2004

Η αίθουσα τέχνης Kapopoulos Fine Arts είχε την τιμή να παρουσιάσει την έκθεση του Μιχάλη Μακρουλάκη με τίτλο “Άγρια χόρτα”. Η αγνότητα της φύσης κατέλαβε δημιουργό και κοινό. Τα άγρια χόρτα, όπως τα παρουσίασε ο ζωγράφος, συνιστούν μία ασκητική προσήλωση στη διαχρονική φόρμα τους και μία αναγωγή στη μαγεία της ζωγραφικής των ...
Η αίθουσα τέχνης Kapopoulos Fine Arts έχει την τιμή να παρουσιάζειτην έκθεση “Νέα Εικονολατρεία - Η θριαμβευτική επιστροφή τηςζωγραφικής αναπαράστασης”. Μια εντυπωσιακή συλλογή έργωναπό ζωγράφους με ηχηρά ονόματα Ράλλης, Βασιλείου, Μόραλης,Τσαρούχης, Δρούγκας, Πανταλέων, Σάμιος, Σόρογκας, Μπάικας,Ρόρρης κα.

Νέα Εικονολατρεία

10 Νοεμβρίου 2002 ―
18 Φεβρουαρίου 2003

Η αίθουσα τέχνης Kapopoulos Fine Arts έχει την τιμή να παρουσιάζειτην έκθεση “Νέα Εικονολατρεία - Η θριαμβευτική επιστροφή τηςζωγραφικής αναπαράστασης”. Μια εντυπωσιακή συλλογή έργωναπό ζωγράφους με ηχηρά ονόματα Ράλλης, Βασιλείου, Μόραλης,Τσαρούχης, Δρούγκας, Πανταλέων, Σάμιος, Σόρογκας, Μπάικας,Ρόρρης κα.