Η Kapopoulos Fine Arts απευθύνει κάλεσμα σε όσους έχουν στην κατοχή τους έργα του καλλιτέχνη Δήμου Σκουλάκη.

Η Kapopoulos Fine Arts απευθύνει κάλεσμα σε όσους έχουν στην κατοχή τους έργα του καλλιτέχνη Δήμου Σκουλάκη.

Η Kapopoulos Fine Arts απευθύνει κάλεσμα σε όσους έχουν στην κατοχή τους έργα του καλλιτέχνη Δήμου Σκουλάκη και επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην αναδρομική έκθεση που διοργανώνει το Μουσείο Μπενάκη την Άνοιξη του 2019, να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 2108974441 και 6833048 ή με e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση .